Poca

Trách nhiệm của PepsiCo là cải tiến liên tục tất cả các khía cạnh của thế giới trong đó chúng tôi hoạt động - môi trường, xã hội, kinh tế - tạo ra một ngày mai tốt hơn ngày hôm nay

Poca

Trên 3,000 ý tưởng Được cập nhật và bình chọn mỗi ngày.

Click vào đường link và xem ban có thể làm gì với Poca Chip.

Xem »

Dịch vụ

  • Thiết Kế Web
  • Phân Tích Web

Cùng với JWT & Nhóm Poca, chúng tôi tạo ra một trải nghiệm thú vị cho người tiêu dùng tham gia chương trình bằng cách yêu cầu họ gửi những ý tưởng về những gì họ sẽ làm để hưởng ứng với Poca Chip. Trang Microsite cũng có các hoạt động vui chơi cho người dùng Hãy săn đuổi những chú vịt.

Mục tiêu bắt được toàn bộ 7 chú vịt là rất khó.

Xem »
  • Sting

    LIVE LIFE LARGE là cuộc thi trực tuyến do Sting tổ chức. Là cuộc tìm kiếm một người để có thể thực sự Sống Hết Mình.

    Xem chi tiết