Sting

Trách nhiệm của PepsiCo là cải tiến liên tục tất cả các khía cạnh của thế giới trong đó chúng tôi hoạt động - môi trường, xã hội, kinh tế - tạo ra một ngày mai tốt hơn ngày hôm nay

Sting

LIVE LIFE LARGE là cuộc thi trực tuyến do Sting tổ chức. Là cuộc tìm kiếm một người để có thể thực sự Sống Hết Mình.

Tải hình khuôn mặn của bạn lên để cảm nhận chính mình Live Life Large trên 1 trong 3 tương tác video của chúng tôi

Xem »

Dịch vụ

  • Thiết Kế Web
  • Phân Tích Web

Cái gì đây?

Một cuộc thi không chỉ mời người tiêu dùng sống vượt ra ngoài bình thường, mà còn giáo dục họ về những gì gọi là Sống Hết Mình. Tuy nhiên, thay vì sử dụng thương hiệu để kêu gọi cho người tiêu dùng hành động và tham gia, thì chúng tôi dựa vào sức mạnh của sự lan truyền từ bạn bè và đồng nghiệp của họ để giúp chúng tôi thực hiện công việc này.

Về bản chất, chúng ta có được những người bạn và đồng nghiệp để thử thách và cạnh tranh nhau để có thể Sống Hết Mình.

Làm như thế nào?

Để người chơi có thể khuyến khích và thách thức những người bạn của họ để cuộc sống ý nghĩa hơn bằng cách tạo và gửi những video tương tác của bạn

Người nhận có thể trải qua thách thức bằng cách đăng tải một ý tưởng hoặc gợi ý làm thế nào họ có thể sống cuộc sống ý nghĩa.

Các ý tưởng có thể được ghi lại trực tuyến hoặc gửi video và bỏ phiếu Ý tưởng nào đoạt giải sẽ được công bố rộng rãi và dựa trên quyết định của ban tổ chức.

Người có những ý tưởng được đoạt giải cũng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.

Xem »